23 days old

Finann analytik

Bratislava, Bratislavský kraj 811 06
 • Job Code
  246356BR-SK

Introduction
-


Popis pracovnho miesta
Sta sa sasou najvieho finannho centra IBM.

IBM finann centrum je neoddelitenou sasou spolonosti IBM a zaha vetky krajiny a obchodn oddelenia. Sme povaovan za kovho hra pre spech naej spolonosti a strategickho finannho poradcu pre business.

o bude u ns robi:
 • Prprava finannch vkazov poda legislatvy a prvnych predpisov prslunej krajiny
 • Dohliadanie a kontrola sprvnosti vetkch finannch transakci
 • Poskytovanie poradenstva pre rzne oddelenia v oblasti tovnctva a finannctva
 • Reporting a analza finannch dt
 • as na uzvierkovch aktivitch
 • Komunikcia s internmi klientmi

o by si mal spa:
 • Vysokokolsk vzdelanie (min. bakalr)
 • Anglick jazyk na pokroilej rovni
 • Sksenosti s MS Excel kontingenn tabuky/VLOOKUP vhodou
 • Dobr komunikan schopnosti
 • Chu pracova s slami
 • Tmov hr
Ak benefity ponkame:

TVOJE FINANCIE
Platove ohodnotie od EUR 1.100 brutto / mesacne, v zavislosti od relevantnej praxe, urovne jazyka a dalsich zrucnosti podla poziadavek na danu poziciu
Atraktvne ohodnotenie
pecilne IBM zavy
Diners club skromn kreditn karta
Gastro lstky
Prspevok na dchodkov poistenie
Bonus za odporuenie novho zamestnanca

OSOBN
Flexibiln pracovn as
Monos prce z domu (home office)
Atraktvny well-being program
Tri dni dovolenky navye
Parkovacie miesta pre aut a bicykle

ZDRAVOTN
Skromn zdravotn zariadenie
ivotn poistenie
Tri dni vona na zotavenie bez lekrskeho potrvdenia (self-recovery)
100% finann kompenzcia poas obdobia prceneschopnosti

TVOJ ROZVOJ
Ponuka kvalitnho vzdelvania (extern/intern kurzy a kolenia)
Moznos dlhodobej spoluprceVyadovan technick a odborn znalosti
-


Preferovan technick a odborn znalosti
-


About Business Unit
-


Your Life @ IBM
-


About IBM
-


Prehlsenie lokcie
For additional information about location requirements, please discuss with the recruiter following submission of your application.


Prehlsenie o rovnosti prleitost
Spolonos IBM sa sna vytvra diverzifikovan prostredie a je hrd, e sa me radi medzi zamestnvateov, ktor podporuj rovnos prleitost. Vetci kvalifikovan uchdzai bud posudzovan bez ohadu na rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexulnu identitu alebo orientciu, nrodnostn pvod, genetick vlohy, zdravotn postihnutie a vek. Spolonos IBM sa tie zaviazala dodriava vetky postupy spravodlivho zamestnvania z hadiska obianskej prslunosti a prisahovalectva.

Industry

 • Computers Software and Hardware
Posted: 2019-09-26 Expires: 2019-10-26

Featured Jobs

Career News

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Finann analytik

IBM
Bratislava, Bratislavský kraj 811 06

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast